Senior +

Ud over seniorer står +'et for at der også er plads til alle andre der har tid til at komme i kajakken i dagtimerne.

Vi har fast kajakdag om tirsdagen. Den sidste tirsdag i hver måned i sommersæsonen tager vi på tur ud af huset.

Motion, samvær, friluftsliv, tæt på Nyborgs fantastiske natur langs kysten.

Tovholdere på Senior+

Flemming Ørts Pedersen, tlf.: 20476295

Holger Damgaard,  tlf.: 20332229           

 

Der er kaffe i klubben hver tirsdag 9-10,
kig gerne ind forbi.

Senior+ kursus

For dig der har fri i hverdagene. Her har du mulighed for at få kurset fordelt over lidt længere tid, så der er "kajakfri" dage ind imellem undervisningsdagene. Tilmeld dig på et af de fire hold under havkajak og skriv at du ønsker at deltage som senior+

Informationsaften følger seniorholdene 19-21

Lørdagen på det tilhørende seniorhold 7.40 - 15

efterfølgende tirsdage 10-14

 Vi mødes i klublokalet på Griffensund 13, tirsdage  kl. 09.00, hvor der startes med en kop kaffe og brød. Turen aftales og vejr og vindforhold drøftes.

Aflyses turene på grund af dårligt vejr vil vi fastholde møderne i klubben til en hyggelig snak.

Planen er at der arrangeres månedlige dags ture hvor vi tager andre steder hen og lægger ud. På alle ture tages der hensyn til den enkeltes formåen, så alle har mulighed for at være med. Turene vil følge klubbens sikkerhedsbestemmelser.

Der lægges vægt på et godt socialt fællesskab til gavn for den enkelte og for klubben som helhed.