Senior +

Ud over seniorer står +'et for at der også er plads til alle andre der har tid til at komme i kajakken i dagtimerne.

Vi har fast kajakdag om tirsdagen. Den sidste tirsdag i hver måned i sommersæsonen tager vi på tur ud af huset.

Motion, samvær, friluftsliv, tæt på Nyborgs fantastiske natur langs kysten.

Tovholdere på Senior+

Flemming Ørts Pedersen, tlf.: 20476295

Holger Damgaard,  tlf.: 20332229           

 

Der er kaffe i klubben hver tirsdag 9-10,
kig gerne ind forbi.

Senior+ kursus

Vi starter kurser - efter "først til mølle" princippet.

Intro til kajak, hvorefter der startes i svømmehal med vandtilvænning, at komme i kajak og dernæst redningsøvelser.

Se mere vedr. tilmelding under kajakskole

 

Senior+ dage

- er faste rodage hvor vi mødes i klublokalet på Griffensund 13, tirsdage  kl. 09.00, hvor der startes med en kop kaffe og brød. Turen aftales og vejr og vindforhold drøftes.

Aflyses turene på grund af dårligt vejr vil vi fastholde møderne i klubben til en hyggelig snak.

Planen er at der arrangeres månedlige dags ture hvor vi tager andre steder hen og lægger ud. På alle ture tages der hensyn til den enkeltes formåen, så alle har mulighed for at være med. Turene vil følge klubbens sikkerhedsbestemmelser.

Der lægges vægt på et godt socialt fællesskab til gavn for den enkelte og for klubben som helhed.