Medlemsskab

Kontingent  vedtaget på  generalforsamlingen:

Voksne: (Fra 26 år) Indmeldelsesgebyr 300,- og kontingent 110,- pr. mdr.

Børn & Unge: (8-25 år) Indmeldelsesgebyr 150,- og kontingent 75,- pr. mdr.

Passive: 300,- pr. år.

Kajakskole (havkajak /surfski) koster 1700,- kr. incl. 6 måneders medlemskab.

Kajakskole for medlemmer 740,-

Konverteringskursus IPP2 havkajak/surfski eller surfski/havkajak:

  • Klubmedlemmer 300,-kr.
  • Fra andre klubber 1000,- kr.

Kontingenter og gebyr indbetales forud pr. kvartal.

Gebyr for containerplads incl. leje samme år 1000,- Leje af containerplads pr. år 300,-

Depositum nøgle 100,-

SparNord Bank reg.nr: 9227 konto nr: 4564298552

                                        

CVR nr.: 32814344

 

Plads i containerne for private kajakker er betinget af at der er plads og koster et engangsbeløb på 1000,- kr.

Derefter et årligt gebyr på 300,- kr. der skal betales i april måned.

Er der ikke plads til flere private kajakker kan man skrive sig på ventelisten hos kassereren, der tildeler pladser.

Ønsker man at bytte indbyrdes i containeren skal det meddeles kassereren.

.

Kørsel i klubregi
Det kan være for klubben eller på fælles klubturer.

Det samlede kørsels-regnskab fordeles ligeligt på deltagerne. Taksten er 2 DKK pr. kørt kilometer i almindelig personbil. Bilen der trækker traileren afregnes med 3 DKK pr. kilometer.

Afregning sker på dagen og typisk i MobilePay.

Man kan altid vælge at køre selv og dermed stå udenfor regnskabet.

Roansvarlig.

På klubbens faste rodage skal der være en roansvarlig til stede. Bestyrelsen sørger for at der træffes bindende aftaler med medlemmer som er roansvarlig, ved oprettelse af arrangementet på Bookingportalen skrives på hvem der er roansvarlig på det enkelte arrangement.

Kvalifikationer

Den roansvarlige skal godkendes af en af klubbens instruktører. Den roansvarlige er ikke nødvendigvis uddannet havkajak instruktør. Som roansvarlig kan udpeges klubmedlemmer som har god erfaring og rutine.