Nyhedsbrev Oktober/november

29. november 2022 08:00 , af Pia Nielsen

Vedtægtsændring, opfølgning på sidste generalforsamling. Bestyrelsen har gennemgået vedtægterne på baggrund af det stillede medlemsforslag og der kommer et nyhedsbrev udelukkende med vedtægtsændringerne. Vi vil opfordre til at I alle inden jul kommer med jeres bemærkninger, gerne på skrift.

DKF's Årsmøde blev afholdt i Sorø den 26-27/11, en skøn blanding af generalforsamling og workshops, du kan se hele programmet her eller i klubben hvor programmet står på hylden.

Referatet kommer på DKF's hjemmeside i nær fremtid. Klubben var repræsenteret ved Kian Larsen, Per Hansen og Pia Nielsen.

I forhold til økonomi der har direkte afsmittende virkning på NKK, blev kontingentet til DKF for 2023 fremskrevet fra 115 kr. til 125kr., kontingentet til DKF pristalsreguleres hvilket gør at bestyrelsen vil fremsætte et forslag om en lille forhøjelse af klubbens kontingent til generalforsamlingen.

Netværk og udveksling mellem klubber af erfaringer, udfordringer, inspiration mm.

Vi kan ønske Kajakklubben Strømmen i Middelfart tillykke med deres nye klubhus og kajakhotel 

Esbjerg med deres fyrtårn af nye faciliteter aktiv strand til vandsportsklubber.

Struer Kajakklub og Struer Roklub med Limfjordhuset Struer

Tre meget forskellige projekter, der alle kommer til at udvikle kajak- og vandsport i områderne.

Nye og midlertidige faciliteter Her i Nyborg går det desværre mere trøvt, der har siden budgetgodkendelsen for 2023 været kontakt til Nyborg Kommune for at få fastlagt en tidsplan for møder o.lign., men indtil nu har der kun været holdt interne møder på trods af, at vi er enige om at det er vigtigt med tidlig brugerinddragelse. 

Nyt Rokort, MemberLink lukker Rokort som vi kender det idag 1. marts 2023. De er gået igang med at lægge klubbernes data om, vi arbejder for at få en aftale i løbet af februar.

Vi får alle data med over, så du kan som min. trække de samme statistikker som i dag. Mulighederne skulle blive flere og bedre.

Nyt fra Motions og fitness udvalget, motionsrummet er opgraderet med endnu et ergometer og nye computere på alle maskiner. Kom frisk til kajakfitness torsdag aften.

Navigation, der er fortsat ledige pladser, også torsdag aften.

Julefrokosten den 11. december, vi skal hilse fra festudvalget og sige at du fint kan nå at komme med, sidste tilmelding den 4. december.

Vandlucia den 11. december, se aktivitetskalenderen.

Tekniktræning, hver lørdag formiddag er der tekniktræning i svømmehallen

TJEK AKTIVITETSKALENDEREN FOR DE MANGE TILBUD og TILMELDING!

på vegne af

bestyrelsen