Nyhedsbrev oktober 2023

2. oktober 2023 18:05 , af Pia Nielsen

Kære alle

Tak for den store tilslutning til medlemsmøderne og den konstruktive tilgang til tegningerne vedr. vores klubfaciliteter. Både nuværende og fremtidige. Det nuværende klublokale må vi dog forvente er og bliver skurvognen, som vi kender den i dag, da vi har fået afslag på at udskifte den med et modulhus. Midlerne fra foreningspuljen er sendt retur og projektet lukket ned.

De fremtidige klubfaciliteter fik vi i fællesskab med Nyborg Kommune tegnet et fornuftigt skitseforslag til. Klubbens ønsker ligger langt over hvad Nyborg Kommunes erfaringer tilsiger at vi kan opnå indenfor 10mio. og udbudsmaterialet skal være realistisk. Derfor har vi måtte reducere kraftigt i ønskerne. Bestyrelsens anbefaling er, at vi holder fokus på at nå det bedst mulige resultat for de varme kvadratmeter, da vi lettere selv kan komme i mål med de manglende kvadratmeter på kajakstalden. Det er dog vigtigt at udbygningsmulighederne sikres. Bestyrelsen har fået oplyst, at næste step er en politisk behandling i de to fagudvalg og byrådet, forhåbentlig sker det i år…. vi kan desværre ikke få en præcis tidsplan.

Planerne hænger i klublokalet og bestyrelsen modtager fortsat gerne gode tanker omkring det endelige byggeri.

Efterårets aktiviteter kan du finde i aktivitetskalenderen og der kommer løbende flere til.
   • Svømning tirsdag aften og torsdag morgen starter nu, du skal bare møde op.
   • Kajakpolo starter onsdag den 4. oktober, måske er det en overvejelse værd – kig gerne ud i svømmehallen og få en snak.
   • Vintergodkendelse, med udgangen af oktober skal du være vintergodkendt for at kunne tage på vandet henover vinteren.
      Det vil sige, at du skal kunne lave en redning i koldt vand, samt have din personlige beklædning i orden i form af tørdragt eller vintervåddragt.
   • Tekniktræning i svømmehallen lørdag formiddag – der er åben for tilmelding, max 10 pr. gang.
   • Selvfølgelig almindelig kajakturer alle ugens dage hele oktober med. 


Mange tider om aftenen rykker nu en time frem her i oktober pga., at det bliver tidligt mørkt.
Obs. på kravet om at du som skipper på egen båd skal kunne lyse med hvidt lys, i god tid for at afværge sammenstød, når du er på vandet hvor sigtbarheden er nedsat eller det er mørkt. Det er ikke et krav at lyset er tændt hele tiden, men det skal være et konstant lys, når det er tændt.

Sæt kryds i kalenderen til afslutningen for 60+ den 7. november og julefrokosten fredag den 8. december.

Kom og Prøv i svømmehallen onsdag den 18. oktober – kender du en der skal vide det?

Efterårshilsen
Bestyrelsen

aftenstemning i Nyborg Marina