Nyhedsbrev marts 2023

31. marts 2023 15:24 , af Pia Nielsen

Kære alle

Så nåede vi forbi forårsjævndøgn, der er altså nu flere lyse timer i døgnet end natten er lang - vi kan glæde os til foråret og se frem til sommersæsonens start med standerhejsningen den 3. maj

Bliv forårs klar - Kom frisk til tekniktræning lørdagformiddag i svømmehallen, få trænet på dine redninger.

Generalforsamling 2023 er gennemført i god ro og orden og 
Genvalg af Morten, Kian til bestyrelsen.

Lisbeth og Ejvind til bestyrelsessuppleanter,

Revisorer: Jørgen Østergaard Og Anne-Margrethe Lykkebo

Revisorsuppleant:Holger Damgaard

 

Forslaget om vedtægtsændringerne skal rundt en ekstraordinær generalforsamling for endelig vedtagelse, som afholdes den 18. april i klublokalet.

 

Kontingentforhøjelse til 110kr/mdr. - Obs på at kontingentforhøjelsen først træder i kraft pr. 1. juli! Det er vigtigt at du ikke regulerer indbetalingen før.

 

Bestyrelsen