Corona - Tillæg til sikkerhedsvejledning_29-10-2020

30. oktober 2020 23:15 , af Pia Inst.2

Pga. af corona krisen er følgende gældende:

Forsamlingsforbud:

  • Fra 26. oktober 2020 er forsamlingsgrænsen 10 personer, når det gælder voksne.

Gældende forsamlingsforbud skal til en hver tid overholdes, såvel indendørs som udendørs.

Det er muligt at benytte bad og omklædning, Nyborg Marina står for rengøringen af lokalerne, der gøres rent én gang dagligt.

OBS på afstandskrav, det er her vi selv kan gøre en forskel. Min. 1m eller 2m hvis der er særligt behov f.eks. pga. luftvejslidelse eller anden sygdom. Under træning min. 2m.

Klublokalerne må benyttes til møde og almindelige klubformål. Klublokalet kan rumme max 7 personer.

Motionslokalet må bruges af 3 personer der træner samtidigt plus en instruktør. Grej mærket med bånd eller sat væk i andet lokale må IKKE benyttes. Der skal være min. 2m fra næse til næse på de motionerende. Der skal sprittes efter hver person har benyttet ergometer eller vægtene. Remedier til at spritte overflader af med står i lokalet.

Værkstedet må benyttes igen, max 4 personer i lokalet. Alle kontaktflader skal sprittes efter brug.

Generelt skal skraldespandene tømmes, når man forlader lokalerne. 

Vejledning ved brug af klubgrej og private kajakker, der opbevares i Nyborg Kajakklub. Rengøring skal ske med sæbevand efter hver tur på vandet, hvorefter grejet skylles. Det gælder alt grej: kajak, pagaj, vest, skørt, beklædning mm.

Sæbe, spand og børster vil være til rådighed i klubben i forhold til vask af kajakker.
Normalt lukkes der for vandet 15/11-1/4, det undersøges pt. om havnen kan holde hanerne åben hvis vejr og vind tillader det. 

Medbring dit eget håndklæde til at tørre grejet med, alternativt kan du benytte et fra klubben, men du skal tage det med hjem og returnerer det renvasket, da vi ikke kan risikere at have håndklæder hængende med smitte.

Alle turer skal registreres i rokort med start og sluttid uanset om det er på vandet eller i ergometer. Det skal være muligt at genfinde hvornår, hvem der har været på tur eller har trænet i motionslokalet.

Max antal personer på pladsen skal ses i forhold til at afstandskravet kan overholdes. Max 4 i skuret ad gangen. Hjælp hinanden med at afstand, hav tålmodighed og køkultur, så kan vi sammen få det til at lykkes. 

Vask eller sprit dine hænder inden du kommer på pladsen. Klubben stiller ikke håndsprit til rådighed i forbindelse med udendørs aktiviteter.

Mundbind: fra torsdag 29. oktober 2020 og frem til 2. januar 2021 er det påkrævet, at alle personer på 12 år og derover skal bære mundbind eller visir ved besøg på indendørs idrætsfaciliteter og kulturinstitutioner. Det gælder fra du træder ind til du er omklædt og klar til træning. Undertræningen må du ikke bære mundbind og mellem stationerne er det ikke et krav at du bære mundbind.

Under de primitive forhold vi motionere under bliver det en fortolkning, f.eks. hvis du møder omklædt og tager hjem og klæder om efter træningen, behøver du ikke at bære mundbind i motionslokalet.

Men går du ind og klæder om, skal du have mundbind på til du er omklædt og modsat når du forlader stedet igen.

Det manglende ventilationsanlæg i motionslokalet gør, at det er af stor vigtighed, at der luftes ud på gammeldagsvis, træn gerne med vindue eller dør åben under træningen, sørg for at der luftes ud efter din træning.

Er du syg med tegn på corona eller bor du sammen med en, der har tegn eller er syg med corona - bliv hjemme.

Følg generelt myndighedernes anvisninger f.eks. på:
Sundhedsstyrelsen: https://www.sst.dk/da/corona
Politiet: https://politi.dk/coronavirus-i-danmark
DIF: https://www.dif.dk/da/forening/raad-og-viden-om-idraetsudvikling/corona 

* Pt. er det ikke muligt at låne klubvåddragter i klubben på daglig basic eller til vinterbrug. Du skal tage kontakt til Holger eller Pia for at lave en aftale en låneordning til andet.

Frem til foreløbig den 22. november 2020 bør alle sociale aktiviteter i forbindelse med idrætsaktiviteter aflyses. Dette gælder fx fester, fællesspisning, klubaftener mv., og anbefalingen omfatter både sociale aktiviteter før og efter idrætsaktiviteter, ligesom det også gælder for selvstændige arrangementer. Træningslejre mv. kan fortsat afholdes under hensyntagen til det gældende forsamlingsforbud og øvrige retningslinjer. Derfor: Ingen fælleskaffe i klublokalet, foreløbig til den 22. november 2020, men med de udmeldinger, der er kommet vedr. sociale arrangementer året ud må vi desværre forvente flere arrangementer aflyses.

Det vil være lovligt at dele et arrangement op f.eks. dagsturer ud af huset, alm. ture på vandet, ved at dele arrangementet op i grupper der ikke overstiger forsamlingsforbuddet. Det skal gælde gennem hele arrangementet, hvilket kræver forskudt start og slut, samt en turleder på hvert hold. 

Der vil være motion i mindre grupper vinteren over både på vandet for dem der er vintergodkendte og på land.

Alle har taget ansvar indtil nu, tak for det - fortsæt med at passe godt på jer selv og hinanden, så vintersæsonen kan fortsætte i trygge rammer, til trods for den helt specielle corona situation.

Venlig hilsen
Bestyrelsen

ver.29-10-2020